Μεταφορά νωπών ψαριών αεροπορικώς

Από τους πρώτους τομείς στους οποίους κυριάρχησε η UTC ήταν η αερομεταφορά νωπών αλιευμάτων, με τα σημερινά νούμερα να αποδεικνύουν την τεράστια δυναμική της, αφού πλέον καλύπτει το 98% των αποστολών των ελληνικών ιχθυοπαραγωγικών μονάδων. Με την εξειδικευμένη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία, ειδικά στα αλιεύματα, από το 1989, η εταιρεία έχει καταφέρει να είναι ηγέτης σε έναν από τους πιο νευραλγικούς και ανερχόμενους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα.

Υπηρεσίες
Πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν