27 Μαρτίου 2023
Συμμετοχή της UTC στην FOOD EXPO 2023

Για δεύτερη χρονιά η UTC συμμετείχε και πάλι στην διεθνή έκθεση FOODEXPO 2023 που διεξήχθη στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO από 18-20 Μαρτίου 2023.

Το περίπτερο της εταιρείας επισκέφθηκαν τόσο αρκετοί από τους εν ενεργεία πελάτες της, όσο και αρκετοί ενδιαφερόμενοι φορείς για μελλοντικές αποστολές ευπαθών προϊόντων.