6 Ιουνίου 2022
Συμμετοχή της UTC στο 2ο κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας

Στις 15 και 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 2ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών. Η UTC συμμετείχε ως αργυρός χορηγός.

Τα στελέχη της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με παλιούς γνώριμους από όλο το φάσμα της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας με την οποία συνεχίζεται μια συνεργασία που έρχεται από το 1989.