Οι Αξίες

Οι αποτελεσματικές διαδικασίες, οι αξίες και η επίτευξη των στρατηγικών στόχων αποτελούν βασικές συνιστώσες της εταιρικής πολιτικής της UTC, καθιστώντας την έναν αδιαμφισβήτητο ηγέτη στον τομέα των Αεροπορικών Μεταφορών.

Για το λόγο αυτό, το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας εξελίσσεται και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς. Επιπροσθέτως, η εταιρεία στηρίζεται και αναπτύσσεται βασισμένη σε ένα σύνολο αξιών που διέπουν όλες τις λειτουργίες της, μια φιλοσοφία που έχουν ενστερνιστεί όλοι οι εργαζόμενοί της.

Ακεραιότητα
Η UTC σε κάθε της δραστηριότητα λειτουργεί με διαφάνεια και βαθύ αίσθημα ευθύνης, γνωρίζοντας ότι η μακροχρόνια πορεία μιας εταιρείας εξαρτάται από τη συνέπειά της σε σχέση με τις αρχές, τις αξίες και την ηθική της. Πρόθεση της εταιρείας είναι το όνομά της να συνιστά, διαχρονικά, εγγύηση για τους πελάτες και τους εργαζομένους της.
Ποιότητα
Σταθερή επιδίωξη της UTC είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία εφαρμόζει τους διεθνείς κανονισμούς, λειτουργεί αυστηρά μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας, αλλά συγχρόνως, επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και στις ποιοτικές προδιαγραφές που θέτει η ίδια.
Αξιοπιστία
Η υλοποίηση των στόχων στην UTC γίνεται πραγματικότητα μέσω του προσεκτικού επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η πολυετής συνέπεια στην ικανοποίηση κάθε ανάγκης και οι προηγμένες τεχνολογικές μέθοδοι, αποτελούν τους κύριους παράγοντες, που έχουν αναγάγει την εταιρεία στην πιο αξιόπιστη επιλογή του κλάδου.
Επενδύοντας στους ανθρώπους
Η στρατηγική της UTC ξεκινά με την προσέλκυση ανθρώπων με θετικό αντίκτυπο στο επιχειρηματικό οικοσύστημα και στη συνέχεια επενδύει στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στόχος της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της να ευδοκιμούν σε ένα περιβάλλον με ενθουσιασμό και σεβασμό, όπου ο καθένας αισθάνεται ότι ανήκει και βρίσκει σκοπό στην εργασία του.
Τεχνογνωσία
Στη UTC η εμπειρία συναντά τη γνώση, δημιουργώντας ιστορία στον χώρο της μεταφοράς ευπαθών προϊόντων. Η εταιρεία διαθέτει το πλέον καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς και γνωρίζει τον τρόπο για να τις καλύψει ενισχύοντας, παράλληλα, με την έντονη δραστηριότητά της, την άκρως αναγκαία εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
Σεβασμός στον πελάτη
Ο σεβασμός προς τον πελάτη, αλλά και η επιθυμία κάλυψης όλων των αναγκών του με αξιοπιστία, συνέπεια και ευελιξία, βρίσκονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της UTC και αποτελούν θεμέλιο λίθο για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αύξηση των εξαγωγών μέσα από την, πλήρως, «καθετοποιημένη» εξυπηρέτηση των πελατών της.

Πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν